esimene festival kandis pealkirja
LASTE TANTSU FESTIVAL
ja toimus viljandis 1.mail 1991 aastal.
fellini laval esines viis tantsutruppi : kullaketrajad, sinilind, hetero, evestuudio ja ...
festivali eelarve oli 25 raha ja see maksti busiijuhile, kes sõidutas tantsijaid rongijaamast fellinisse ja tagasi.