IX NOORE TANTSU FESTIVAL VILJANDIS. VANA & UUS

Toimumisaeg: 28. aprill – 1. mai 2001
Toimumiskohad: “Ugala” Teatrimaja, Viljandi Kultuurikolledzh,
Viljandi Huvikeskus, Viljandi linn.
Kunstiline juht/peakorraldaja: Eve Noormets 051 79773
Finantsdirektor: Anu Peiel tel. 47575 / 052 22 468/  festival@matti.ee
Projektijuht/ PR: Katrin Reimann 052 05443 katrinr@vkco.vil.ee

Noore Tantsu Festivali teemat ja mõtet on jätkuvalt edasiarendatud. Kahe eelmise festivali teemad Tants ja tervis, juhtis mõtted isiksuse eksistentsiaalsetele probleemidele ja festival Kontakt oli otseselt eelmisel aastal alustatud teema arendus. Vastukaaluks materialistlikule mõttelaadile hoiti tähelepanu keskmes inimest  ning tema sotsiaalset rolli.
IX NOORE TANTSU FESTIVALI: VANA&UUS. eesmärgiks on uurida, kas uue juured on vanas ehk kuidas deshifreerida täna uueks peetavat tantsu, nimetatagu seda siis kas nüüdis-,
kaasaegseks-, loov- või vabatantsuks, rakendatagu  selle õpetamisel Aleksander tehnikat või hoopis Feldenkraisi meetodit. Väidame, et oma otsingute juures oleme teel tagasi hoopiski millegi väga vana juurde, et otsingud liiguvad  vana, iidse ja ka järeleproovitu suunas.
IX Noore Tantsu Festivali.Vana&Uus kui ka selle raames toimuva konverentsi eesmärgiks on uurida, kas tants on ainult füüsiline tegevus või saab sellel teemal ka filosofeerida; kirjeldada, milline on selle tähemärkide kombinatsiooni t-a-n-t-s  taga peituv kultuurisemiootiline maailm.
IX Noore Tantsu Festivalil raames toimuval konverentsil kaasatakse praktikute kõrvale ka erinevate teadus- ja tegevusvaldkondade esindajad.


SIHTGRUPID:

Kitsam:
liikumis- ja tantsuõpetajad,  klassijuhatajad, muusikaõpetajad, lapsevanemad, sotsiaaltöötajad ja pereterapeudid, nii algajad kui edasijõudnud tantsuhuvilised Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt, Soomest, Ungarist, Hollandist ja Saksamaalt.
Ajakirjandus.
Laiem:
Visuaalsest, folkloorsest, kaasaegsetest liikumisvormidest huvituv auditoorium Viljandimaalt ja mujalt.

Festivali kool
erinevad õpitoad, pikemaajalised koostööprojektid, meistriklassid.
Konverents
Teema: VANA&UUS
Teoreetiline, analüüsiv lähenemine tantsumaailmas toimuvale.
Praktikutega on koos erinevate teadusvaldkondade esindajad. Audiovisuaalsed esitlusmaterjalid.
Úritused linnaruumis
Viljandi linn avatakse tantsule, sh. toimuvad
etendused, performanced, näitused, filmiprogrammid
Klubilised üritused
Õpitubades ja meistriklassides kogetu presentatsioon. Koostööprojektide esmaesitlused.

FESTIVALI KOOLI ÕPETAJAD:

Mary Prestige /Inglismaa - loomulik liikumine, kontakt improvisatsioon
Joanna Blowers /Inglismaa - improvisatsioon, kehatunnetus
Pierre Seraphin /Soome  - lavastus, tsirkus, improvisatsioon
Eszter Gal /Ungari - kontakt improvisatsioon, (järg eelmisele aastale)
Jaana Klevering /Soome - loomulik liikumine, kehatöö
Jaap Klevering/Soome - hääle ja liikumise improvisatsioon