e m m a   d a n i e l   &   a d r i a n o   w i l f e r t   j e n s e n

S P E N D I N G   T I M E   W I T H   D I N O S A U R S

7 07 2014 22 00 

ticket/pilet


---


spending as a way to point to the activity.
time as commitment, enthusiasm, exsistence, love. 
dinosaurs as outdated even exstint, as object, autonomously present in this world, as intuition, all and nothing, paradox, as immanent beings without locality, making wishes for us.

length: 35`
conditions:
i have to make a choreography for the dancetheatre in de theaterschool.
i asked emma to help me.
lieu d'art contemporain invited us to make a two week performance in their museum.

rules:
we can not have adequate access to ontology and efficiency of our work. therefore we will withdraw from conscious choicemaking.
even if the dinosaurs are vague fantasies, they are real. vague fantasies has the same ontological status as everything else. withdrawing from conscious choicemaking we will spend time with dinosaurs, by forefilling their wishes, however they might manifest.

homer simpson: “he's got all the money in the world, but there is one thing he cant buy”
marge simpson: “whats that?”
homer simpson: “a dinosaur!”

according to homer, dinosaurs live outside capitalism. we dont, so its important we stay strong and happy, not to be eaten by the many habits of effeciency inscribed in our bodies.


 idee ja esitus: emma daniel ja adriano wilfert jensen

kestvus: 35`


kulutamine kui eesmärk.

aeg kui pühendumine, entusiasm, eksistents, armastus.

dinosaurused kui ajast maas ning isegi välja surnud; kui objekt, autonoomselt siin maailmas esindatud; kui institutsioon, kõik ja mitte midagi; paradoks; kui subjektiivsed olendid ilma kindla territooriumita, luues soove.


tingimused:

pean tegema koreograafia tantsuteatri jaoks teatrikoolis.

kutsusin emma appi.

lieu d'art contemporain kutsus meid tegema kahenädalast etendust nende muuseumisse.


reeglid:

meil ei tohi kasutada oma töös ontoloogiat ega hinnata oma töö tõhusust. seega peame eemale tõmbuma teadlikust otsustamisest.

isegi, kui dinosaurused on hägusad fantaasiad, on nad reaalsed. hägusatel fantaasiatel on samasugune ontoloogiline staatus, kui kõigel ülejäänul. eemale tõmbudes teadlikust otsuste tegemisest, veedame aega dinosaurustega, täites nende soove ükskõik, mismoel need avalduvad.

homer simpson: “tal on kogu maailma raha, aga on üks asi, mdia ta osta ei saa.”

marge simpson: “mis see on?”

homer simpson: “dinosaurus!”


homer simpsoni kohaselt elavad dinosaurused väljaspool kapitalismi. meie aga mitte, seega on tähtis jääda tugevaks ning õnnelikuks ning mittesöödud saada meie kehadesse graveeritud tõhusate harjumuste poolt.