notafe kutsub! hoiame kontakti ja teeme sooja

näitlejad, lavastajad, tantsijad, performerid, kunstnikud ja muusikud, kuulsused või kuulsusetud
loomingulised ning improvisatsioonist huvitunud
on aeg liigutada ennast stuudiosse

A C T I O N   T H E A T E R

teguvusliku improvisatsiooni meetod

3 0  n o v  –  2  d e t s  2 0 1 2


õpetama tuleb kauaaegne AT õpetaja ja praktsiseerija

S t e n   R u d s t r ø m

4

kursusest on oodatud osa võtma
nii esmakohtujad ja algajad kui ka juba varem kokkupuutunud ning edasijõudnud
algajam üha enam tutvub, edasijõudnu aina süüvib ja süüvib


ajakava

reedel kl 17 - 20 laupäeval kl 10 - 14 pühapäeval kl 10 - 16
(grupi ühisel kokkuleppel võib kellaaegades ka mõõdukaid muudatusi korraldada)

tasu 22 € (maksta saab kohapeal või ülekandega pärast arve saamist)
tunnid toimuvad viljandi huvikoolis, jakobsoni 47c

r e g i s t r e e r u m i n e

e v e @ n o t a f e . e e


täiendavat infot kursuse kohta eve@notafe.ee
täiendavat infot AT kohta leiab www.actiontheater.com
täiendavat infot Sten Rudstrømi kohta www.stenrudstrom.com

1

kursust aitavad korraldada MTÜ evestuudio ja Eesti Kultuurkapital

 

-