N  O  T  A  F  E   2  0  1  6

J U L Y   1 0  -  1 6

i n   V i l j a n d i ,  E s t o n i a

uus plaan

t h e   o f f i c e   w e l c o m e s   y o u   o n   1 0 t h   o f   j u l y 
 
f r o m   1 2 p m

@  j a k o b s o n i   4 7 c

q u e s t i o n s   w i l l   b e   a n s w e r e d

d i r e c t i o n s   w i l l   b e   s h o w n

notafe 2016


b o o k   y o u r   f l i g h t

t h e n   c o o k   i t   r i g h t

w o r k   w i t h   l i g h t

a n d   d r e a m   i t   b r i g h t

f e s t i v a l @ n o t a f e . e eNOTAFE is a week-long festival, taking place annually, where about hundred people dive together into the July in Viljandi, Estonia, all triggered by a common attraction - an active attitude concerning one's body and mind. What's happening on site is a contemporary-wise school, meaning verbal but also physical dialogue; mental, abstract but also operative, actual curiosity, and shared time and space. The proposition, offered by notafe is a fixed seven-day timetable, freedom of choice included. The program contains different workshops, performances, talks and discussions, meetings with teachers and performers etc. The upcoming festival will be its twenty fourth!

NOTAFE on nädal aega kestev festival, mis sadakond inimest koondub ühisest kirepunktist lähtuvalt juulikuisesse Viljandisse. See, mis kokkutulnuid ühendab, on aktiivne suhe kehasse ja vaimu. See, mis kohapeal saama hakkab, on kaasaaja-kohane kool, kätkedes endas nii verbaalset kui ka kehalist dialoogi, vastavalt sellele nii mõttelist kui tegevuslikku uudishimu ning jagatud aega ja ruumi. Omalt poolt pakub notafe välja tervet nädalat hõlmava tunniplaani, jättes osalejale vabaduse valikuiks. Programm sisaldab erinevaid õpitubasid ja etendusi, vestlusi ja diskussioone, organiseeritud kohtumisi nii õpetajate kui esinejatega jms. Sel aastal toimub notafe kohekümne neljandat korda!


s a y   y e s

i   g u e s s