k a d r i   n o o r m e t s

P R O M I S E D   L A N D

t õ o t a t u d   m a a

t e r r a   p r o m e t i d a

land

tõusis tuul ja lõi laia banaanipuu lehega näkku

tõotatud maa on Eesti Vabariik 100 sajandi lugu teatrisarja kuuluv lavastus. see on situatsioon, konkreetsest kümnendist leitud detaili abstraktsioon, mis vaatab mööda üldajaloo suurest narratiivist, vaadates sel viisil otsa ühele peateelt kõrvalejäävale momendile

1920. aastatest pärit detail, millest lavastusele impulss sai, on ligi 3400 eestlase prii üheotsapiletiga väljaränne Brasiiliasse - tõotatud maale, millest oodati jõgesid piimast ja voolavat mett

lavastus on loodud koostöös
initsiatiiv, lavastus, tekst: kadrinoormets
lavakujunduse idee ja kontseptsioon: kadrinoormets ja Sigrid Viir
lavakujunduse teostus, ehitus: Sigrid Viir ja Villem Säre
valguslahendused: Oliver Kulpsoo
helilahendused: Taavi Suisalu
välissilm: Anu Vask
tehniline tugi: Mihkel Säre, Marko Odar

kestus: 75min

etenduses esitatud tekst on pärit isiklikust põhiseadusest, mis on kirjutatud aastal 2013. käesoleva lavastuse teadlik protsess algas aastal 2015. esietendus leidis aset 20. septembril 2017.
etenduses on tsiteeritud lavastusi ajaloost: procedure of beauty, siseturism, formlessly yours, darks in blues

lavastus on pühendusega Gabrielile ja Lindale ning kohale kaardil, kus jooksevad üheks kaks suurt jõge, millede vesi kohtudes ei segune

land

Sigrid Viir on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna. Ta on kunstnik, kelle looming ulatub fotoinstallatsioonidest videote ja performatiivsete sekkumisteni. Tema huvifookuses on argised situatsioonid, käitumisharjumused, moraalinormid ja sotsiaalsed kokkulepped. Viir tegutseb soolokunstnikuna ning on Visible Solutions OÜ üks kolmest liikmest. Osaleb aktiivselt näitustel nii kodu kui ka välismaal.

Taavi Suisalu töötab tehnoloogilise, tegevus- ja helikunsti piirimail. Kunstis huvitub ta sotsiaalkultuurilistest ilmingutest ning nende mõjust sotsiaalsete olendite käitumisele, tajudele ja mõtlemisele. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna uusmeedia eriala ning osalenud näitustel, teinud performanseid ja organiseerinud sekkumisi lisaks Eestile ka Saksa-, Vene-, Inglismaal, Islandil, Šveitsis, Soomes, Belgias ja Baltimaades.

Oliver Kulpsoo on lõpetanud Viljandi Kultuuriakadeemia valguskujundaja erialal. On 13 aasta jooksul teinud valguskujundusi peamiselt teatrilavastustele (9 aastat Von Krahli Teatris), aga ka tantsulavastustele ja live kontserditele. Selle aasta juunikuust töötab vabakutselise valguskunstnikuna. Viimasel ajal on teinud rohkem valgusinstallatsioone ja liikunud iseseisvama valguse poole. 

kadrinoormets on eesti etenduskunstnik ja kirjutaja, kes töötab keha ja teatriga. vaadetelt tihti radikaalne. isegi kui avaldab raamatu või astub välja galeriis, täpsustab see tema seisukohta teatrist - organiseeritud kontsentratsiooni ruumist.

land